sunnuntai 31. heinäkuuta 2016

MEDIUMIT

...

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan toimikauden päättyessä 31.7.2016 sen tehtäviä jatkossa hoitaa uusi Media-alan tutkintotoimikunta toimikautena 1.8.2016 - 31.7.2018.

tiistai 10. toukokuuta 2016

Palautetta Media-alan tutkintojen perusteista pyydetään 16.5.2016 mennessä

Tutustu uusiin Media-alan tutkintojen perusteisiin ja jätä lausuntopyyntö linkissä olevien ohjeitten mukaan:

Opetushallitus pyytää lausuntoanne (7/421/2016, 26.4.2016) media-alan ammattitutkinnon ja media-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.

Lausunnot pyydetään lähettämään Opetushallitukseen 16.5.2016 mennessä.

Lausuntopyyntö Media-alan tutkintojen perusteista 


(Viesti pyydetään välittämään tarvittaessa edelleen organisaatiossanne tai yhteisössänne. Kiitos.)

keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Voiko tutkinnon suorittaa ilman valmistavaa koulutusta

Kysymys:
Vieläkö on mahdollista suorittaa ammattitutkinto ilman että on ko. tutkinnon mukaisessa koulutuksessa jossain oppilaitoksessa? 

Olen suorittanut jo alan näyttötutkinnon; audiovisuaalinen perustutkinto, media-assistentti v. 2005 ja ollut sen jälkeen pitkään alan työssä, eli siten valmis ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamaan. Tällä hetkellä olen kuitenkin työtä vailla ja tavoitteena on saada paperit osaamisen mukaiselle tasolle ja siten edistää työllistymistäni.

Oppilaitosten sivuilta tietoa ei heru järjestettävistä tutkinnoista tai niiden aikatauluista.

Vastaus:
Av-alan ammattitutkintoihin ei edellytetä valmistavaa koulutusta. Av-viestinnän tutkintotoimikunnan sopimusoppilaitoksen pitää tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman täydennyskoulutusta, mikäli voit osoittaa olevasi valmis tutkintoon esimerkiksi av-alan tutkinto- ja työtodistuksilla. 

Tutkinto pitää suorittaa työelämässä. Tutkinnon suorittajalla pitää olla asiakas, jolle näyttötutkintoon liittyvä työ tehdään. Myös työtön voi suorittaa tutkinnon järjestämällä itselleen asiakkaan tutkintoa varten.

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon hakeudutaan sellaisen oppilaitoksen kautta, jolla on voimassa oleva tutkinnon järjestämissopimus. Voit kääntyä asianomaisessa oppilaitoksessa tutkintovastaavan puoleen. Oheisesta linkistä löytyvät sopimusoppilaitokset ja tutkintovastaavien yhteystiedot.

Oppilaitosten pitää ilmoittaa järjestettävät tutkintotilaisuudet ja niiden ajankohdat julkisilla verkkosivuillaan hyvissä ajoin.

keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Av-alan näyttötutkinnot ja "opiskelijoiden ylitarjonta"

Kysymys 

Olen opiskellut Lahden käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa viestinnän perustutkinnon vuosina 1995-1998. Nyt haluaisin suorittaa näyttötutkinnon, mutta näyttää siltä että tämän alan näyttötutkintoja ei tarjota opiskelijoiden ylitarjonnan vuoksi.

Olen tehnyt mainosgraafikon töitä hyvällä menestyksellä, ja arvostettuna työntekijänä.
Vaihdoin alaa ohjelmointiin, jota olen sen jälkeen tehnyt työkseni, nyt kuitenkin haluaisin lähteä korkeakouluun tai yliopistoon opiskelemaan jotakin muuta alaa. 


Mitä vaihtoehtoja minulla on suorittaa jokin *visuaalisen suunnittelun* näyttötutkinto?

Vastaus

Antamiesi tietojen perusteella voinet suorittaa Audiovisuaalisen viestinnän tai Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. En ole kuullut, että tutkintojen suorittamista olisi rajoitettu ”opiskelijoiden ylitarjonnan vuoksi”. Mistä mahtaa olla kyse?

Tutkintotoimikunnat arvioivat tutkintosuorituksia, mutta eivät itse järjestä tutkintoja. Tutkinnon suorittamista varten sinun pitää ottaa yhteys oppilaitokseen, jossa näitä tutkintoja järjestetään. Lisätietoa näyttötutkinnoista löytyy osoitteesta http://www.nayttotutkinnot.fi/.

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan sivuilta löytyy tietoa mm. av-alan tutkintojen järjestäjistä.

keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Tutkinnonosien suorittamisjärjestys

Kun rahoitusperusteet muuttuu tutkinnonosakohtaiseksi ylläpitäjä on päättänyt, että tutkinnon osat pitää suorittaa siinä järjestyksessä, kun ne on tutkinnon perusteisiin kirjoitettu. Voidaanko tälläistä menettelyä vaatia vain järjestelysyistä?

Tukinnon osat on kirjoitettu selkeyden vuoksi tutkinnon perusteisiin tietyssä järjestyksessä. Missään ei kuitenkaan ole määrätty, että ne pitäisi suorittaa nimetyssä järjestyksessä.  Ennaltamäärätty suorittamisjärjestys on henkilökohtaistamisen vastainen teko. Suorittamisjärjestys lähtee suorittajan tarpeesta ei järjestäjän määräyksestä.

Aiemmin Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon kuului erikseen perusopinnot. Kyseinen tutkinnonosa on kuitenkin poistettu uusista tukinnon perusteista. Monet tutkinnon järjestäjät eivät ole kuitenkaan päässeet eroon vanhasta käsitteestä.

Perustutkinnon pakollinen osa, Audiovisuaalinen tuotanto, joka on esitelty tutkinnon perusteissa ensimmäisenä ei korvaa vanhoja perusopintoja, Sen tarkoitus, niin kuin nimikin sanoo on antaa yleistiedot  ja kokonaiskäsitys audiovisuaalisesta tuotannosta.

Tarkoituksenmukaisinta useinkin on suorittaa pakollinen tutkinnon osa vasta sen jälkeen kun valinnaiset tutkinnonosat on suoritettu. Tällöin ei enää tarvitse suorittaa niitä tutkinnon osa-alueita, jotka sisältyvät valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin.

----------------------------

Ulkona lehdet lakastuu, laatikossa ne kastuu