maanantai 21. marraskuuta 2011

Miten syntyy hedelmällinen tutkintotoimikuntatyö?

Tutkintotoimikuntatyö onnistuu vai aidon dialogin avulla. Dialogissa kaikilla osallistujilla on merkitys. Kaikki ovat tasavertaisia. Miten ihmiset pystyisivät kohtaamaan toisensa onnistuneesti. Ratkaisua on etsitty niin käyttäytymistieteissä kuin viestinnänkin keinoin: miksi kohtaaminen ei onnistu ja miksi viesti ei välity?

Miten voisin kehittää omaa vuorovaikutustani?
Kun ei tulla kuulluiksi, ihmiset sulkeutuvat. Vuorovaikutuksen ytimessä on keskustelu. Dialogiin kuuluu itsen ja toisen kunnioittaminen ja arvostaminen, vastavuoroisuus ja sitoutuminen. Tavallinen tapa keskustella on usein sen korostamista, että osataan puhua, jolloin keskustelua ei useinkaan rajoiteta symmetrisesti eli niin, että vuoroin puhutaan ja vuoroin kuunnellaan ja ollaan vastaanottavaisia.

Millainen vuorovaikutus edistää yhteistyötä?
Opetustyö perustuu eläviin vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeä osa siitä liittyy nykyään verkko-oppimisprosessien suunnitteluun ja ohjaamiseen. Oppimistilanteissa oppija ei useinkaan uskalla ilmaista omaa ajattelua, kun pelätään näyttää omaa tyhmyyttään. Dialogi parhaimmillaan antaa tilaisuuden ihmisen ainutlaatuisuutta kunnioittavalle yhteisölliselle vuorovaikutukselle. Yhteisöllinen kulttuuri on vastavoima sirpaloitumiselle.

Ihmiset eivät koe olevansa yksin, vaan yhteisöllisyys antaisi voimaa. Individualistisessa, kilpailua ja yksilöä korostavassa monologisessa kulttuurissa on sekä voittajia että häviäjiä. Dialogisessa kulttuurissa sen sijaan on vain voittajia. Jokaisesta ihmisestä löytyvät voima ja kehittymisen edellytykset, jos niitä tuetaan.

Dialogin onnistumisen ydin on dialogisessa asenteessa. Se merkitsee, että löydämme keskustelun muodon, joka mahdollistaa eri kulttuurien välisen keskustelun. Tämä edellyttää, että kunnioitetaan puhujaa ja kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavana. Jos emme voi hyväksyä vastapuolen käsitystä, meidän tulisi asettua hänen asemaansa ja pyrkiä kysymysten avulla selvittämään mikä on pääristiriita oman ja vastapuolen ajattelussa.

Dialogi on monimutkainen taito ja ihmisillä on sen oppimiseen erilaiset valmiudet. Olennaisinta on oppia tiedostavasti havainnoimaan ja arvioimaan omaa toimintaa sekä muuttamaan sitä tarvittaessa. Dialogia on ryhdyttävä opettelemaan osataito kerrallaan. Taidon kehittyminen edellyttää oikeanlaista nöyryyttä.

Lähteet:
Aarnio Dialogia etsimässä
Dialogilla syvätehoa oppimiseen -verkkopalvelu
Dialogical Learning eli Diale-projekti.

Ei kommentteja: