maanantai 13. toukokuuta 2013

Kysymyksiä tutkintotoimikunnalle

Kuinka tiivis yhteistyö alan tutkintotoimikunnan jäsenillä on?
Liittyy kokouksiin. Varsin tiivistä. Otamme yhteyksiä mikäli tarvetta myös säännöllisten kokousten ulkopuolella. Järjestämme ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa sähköisesti. Osallistumme aktiivisesti myös tutkintojen kehittämiseen. Olemme järjestäneet arviointikäyntejä ja auditointia. Lisäksi pidämme kokouksia eri oppilaitoksissa ja yrityksissä tutustuaksemme samalla paikallisiin olosuhteisiin ja toimijoihin. Olemme kuulemma ainoa tutkintotoimikunta, jolla on omat nettisivut ja blogi.
Kuinka hyvin olette perillä tutkintotilaisuuksia järjestävien tahojen käyttämistä arviointikriteereistä? Noudatetaanko niissä mielestänne tutkinnon perusteisiin määriteltyjä kriteereitä?
Viime aikoina olemme kiinnittäneet erityistä huomiota juuri arviointikriteereihin. Pääperiaatteenamme on, että annamme arviointitehtävän valtuuttamillemme arvioijille ja seuraamme heidän toimintaansa. Jos huomaamme, että arviointiperusteissa / kriteereissä on kysyttävää, otamme heihin yhteyttä. Tarpeen vaatiessa olemme järjestäneet arviointikäyntejä arviointikäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Eräällä arviointikäynnillä havahduimme ongelmaan, joka johtui tutkintojen perusteiden väärin tulkinnasta. Ammatti- ja erikoisammattitukinnoissa arviointi suoritetaan asteikolla hyväksytty hylätty. Av-alan ammattitutkinnon perusteet poikkeavat kuitenkin muista aloista arvottamalla osaamisen tasoja tavalla, joka voi johtaa väärin tulkintaan.
Miten yhteistyö toimii tutkintotilaisuuksia järjestävien tahojen kanssa?
Erittäin hyvin. Yhteydenpito on ollut aktiivista. Joitakin tutkintotoimikunnan linjauksia on kyseenalaistettu, mutta myöhemmin huomattu niiden parantavan ja helpottavan arviointiprosessia. Tällainen on esimerkiksi tutkintotoimikunnan vaatima digitaalinen portfolio. Olemme järjestäneet koulutustilaisuuksia mm. toimikunnan toimikauden alkaessa ja tutkinnon muutosten johdosta sekä mm. arvioinnista.
Arvioidaanko tutkintotilaisuudet mielestänne tasa-arvoisesti, riippumatta siitä missä tutkintotilaisuus suoritetaan?
Olemme kiinnittäneet huomiota arvioinnin perusteisiin ja pyrkineet löytämään arviointiin yhteiset periaatteet. Näistä tärkein on se, että myös av-alalla hyväksytyn tuotteen arviointikriteerit pitää tulla työelämästä ja myös tutkintotilaisuudet pitää olla työelämälähtöisiä. Jos tilattu tuote ei kelpaa asiakkaalle työelämässä, se ei täytä myöskään hyväksyttävän tuotteen kriteerejä. 

Tutkintotilaisuuksia voidaan kehittää tasa-arvoisimmiksi mm. lisäämällä tarpeen mukaan tutkintojen alueellista tarjontaa. Kehittämällä hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista, ja tarjoamalla koulutukseen hakeutujalle tutkintoja hänen lähtötasoaan vastaavasti, toteutetaan koulutuksellista tasa-arvoa riippumatta siitä, missä tutkintotilaisuus suoritetaan. 

Tutkintojen järjestäjän pitää ohjata tutkintoon hakeutuja suorittamaan tutkintoa sopivalta tasolta. Perustutkintotasolla pitää olla mahdollista saada myös erityistä tukea esim lukihäiriöissä tai muissa ongelmissa. Tilanteen mukaan pitää tutkinnon suorittaja voida ohjata suorittamaan myös ammattitutkintoa tai erityisammattitutkintoa jopa ilman valmistavaa koulutusta.
Kuinka usein joudutte käsittelemään kirjallisia oikaisupyyntöjä tms.?
Näyttää siltä, että hyväksyvämme arvioijat ovat tehneet työnsä hyvin, sillä menneellä kahdella kaudella ei ole tullut oikaisupyyntöjä.
Kuinka usein käytte seuraamassa alanne tutkintotilaisuuksia?
Arviointikäyntien ja oppilaitosvierailujen yhteydessä tutkintotoimikunnalla on ollut tilaisuus seurata myös tutkintotilaisuuksia paikanpäällä. Digitaalinen portfolio antaa tutkintotoimikunnalle mahdollisuuden tutustua yksityiskohtaisesti lopputuotteisiin ja arviointiperusteisiin käytännön tuotteiden valossa.Ei kommentteja: