keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Arviointiesitys ja liitteet

Millainen on selkeä arviointiesitys?

Selkeä arviointiesitys on tiivis mutta kertoo olennaisen
1) Tutkintoon hakeutumisen henkilökohtaistaminen. Mitä tutkinnon suorittaja on tehnyt ennen tukintoon hakeutumista. Miksi ja mitä lisäkoulutusta on tutkinnon suorittajalle mahdollisesti tarjottu. Millä perusteella hänet on osoitettu suorittamaan tutkintoa.

2) Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja mahdolliset tukitoimet ja henkilökohtaistaminen itse tutkintotilanteessa.

3) Tutkintotoimikunnan jäsenet eivät ole ajatuksen lukijoita. Pelkkä suorituksen arvosana ei kerro mitään siitä mitä tutkintosuorituksessa on itseasiassa tapahtunut ja miten on toimittu. Selkeästi laaditussa tutkintosuorituskertomuksessa tutkintotapahtuma esitellään loogisen työprosessin mukaisessa järjestyksessä. Kuvaillaan kuinka tutkinnon suorittaja selviytyi työn eri vaiheista. Miten hän toimi ja suoriutui. Mikä on työn laatu ja lopputulos. Missä asioissa hän tarvisi apua. Miten työtä voisi edelleen kehittää. Missä asioissa tutkinnon suorittaja toimi tyydyttävästi ja missä asioissa erinomaisesti. Arviointi täytyy aina perustella - myös hylätty suoritus. Miksi meni mönkään. Miksi ja miten perustellaan suorius oli se sitten tyydyttävä, hyvä, tai erinomainen. Hyvä arviointilomake toimii samalla myös palautteena tutkinnon suorittajalle.

4) Tarvitaan myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Mitä liitteitä tarvitaan tutkintojen arvioinnissa?

Tavallinen liite av-tutkinnossa on portfolio. Idea tutkintoporfoliosta on, että kukin tutkinnon suorittaja tekee itse oman arviontiin liittyvän työportfolionsa. Se ei ole kokoelma koulutehtäviä, vaan sisältää tutkinnon arvioinnissa käytettyjä työtehtäviin liittyviä työnäytteitä ja arvioinnissa käytetyt dokumentit, jolloin kaikki arvionnissa käytetty materiaali löytyy samasta paikasta. Tarkoitus on, että tarpeen vaatiessa tutkintotoimikunta voi portfolion avulla palata tutkinnon arviointitilanteeseen. Mallikas portfolio voi jo sinänsä olla osoitus saavutetusta ammattitaidosta.

Mihin tarvitaan arviointiesityksessä henkilötunnusta?

Henkilötunnusta tarvitaan identifioimaan tutkinnnon suorittaja virallisessa kolmen arvioijan allekirjoittamassa arviointiesityksessä. Tämä on tärkein asiakirja, joka myös arkistoidaan ikuisiksi ajoiksi. Sen perusteella kirjoitetaan todistukset.

Ei kommentteja: