tiistai 31. maaliskuuta 2009

Ammatillisten perustukintojen uudistus

Mikä on nuorisoasteen perustutkintouudistuksen jälkeen nuorisoasteen perustutkinnon ja aikuisten ammatillisen perustutkinnon ero ja miten nämä kaksi tutkintoa ovat vertailukelpoisia keskenään? Mikä on tutkintotoimikunnan näkemys?

Kommentti: molemmissa tutkinnoissa on sama tutkintonimike, vaikka suorittamistavat, arviointi ja todennäköisesti myös vaatimustaso ovat erilaisia

Vastaus: Ei ole mitään ”nuorisoasteen perustutkintouudistusta” (eikä ”nuorisoasteen perustutkintoja” ja ”aikuisten ammatillisia perustutkintoja”) vaan ammatillisten perustutkintojen uudistus. Ammatillisista perustutkinnoista jokainen voidaan suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Suorittamistapa ei vaikuta (ei saa vaikuttaa) vaatimustasoon, joka on määritelty tutkinnon perusteissa. Ehdottoman tarkkaa samantasoisuutta eri tutkintosuoritusten välillä ei tietysti voida taata. Hajontaa esiintyy myös eri näyttötutkintosuoritusten välillä kuin myös eri peruskoulutussuoritusten välillä. Ilman asiaa koskevaa tutkimusta ei voida sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että tasoerot kummankin tutkinnon suoritustavan ”sisällä” ovat jopa suurempia kuin näiden suoritustapojen välillä keskimäärin.

Ei kommentteja: