keskiviikko 9. heinäkuuta 2014

Näytössä ammattitaito osoitetaan osoitetaan aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. 

Näyttötutkinto on alun perin aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa tutkinto suoritetaan av-alalle tyypillisessä työelämälähtöisessä tilaaja- ja asiakaslähtöisessä  tuotantotoiminnassa. Tutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankintatavasta riippumatonta. 


Ammattitaito voi olla hankittu
  • työkokemuksen,
  • harrastustoiminnan,
  • opintojen tai
  • muun toiminnan kautta.
Näyttötutkinnossa tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämälähtöisissä tuotanto- ja palvelutilanteissa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Lähde:

Ei kommentteja: