sunnuntai 6. heinäkuuta 2014

Miten työelämälähtöisyys toteutuu näyttötutkinnoissa?

Opetushallituksen selvityksen mukaan työelämälähtöisyys toteutuu pääosin hyvin näyttötutkinnoissa.  Työpaikoilla suoritettavia näyttöjä ja tutkintotilaisuuksia tulisi lisätä.

”Työelämälähtöisyys on laajalti omaksuttu ammatillisen peruskoulutuksen toimintamalliksi. Koulutus järjestetään aina tai melko usein tutkinnon osittain työelämän toimintakokonaisuuksina. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt järjestetään lähes poikkeuksetta työpaikoilla.

Työelämän osallistumista koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen on kuitenkin tarpeen lisätä.
Myös näyttötutkintotilaisuuksien järjestäminen aidoissa työelämän tilanteissa toteutuu hyvin. Tätä mieltä ovat myös tutkinnon suorittajat. Tutkintotilaisuudet ja niihin valmistava koulutus järjestetään työelämän toimintakokonaisuuksina, ja työelämä osallistuu tutkintotilaisuuksien toteutukseen.

Kehittämistä on edelleen työpaikkaohjaajien, näyttöjen arvioijien ja tutkintotilaisuuksien arvioijien perehdyttämisessä. Työpaikoilla suoritettavia näyttöjä ja tutkintotilaisuuksia tulisi lisätä.”

Lähde:


Ei kommentteja: