lauantai 4. tammikuuta 2014

Suomen tulisi olla digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen kärkimaita

Koulutukseen tuulee? Aulis Pitkälä, pääjohtaja, Opetushallitus, Blogikirjoitus 30.9.2013 http://www.oph.fi/ajankohtaista/blogi/101/0/koulutukseen_tuulee

Kommentti: 1.12.2013 09:02  Pekka Mölsä  
“Suomen tulisi olla digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen kärkimaita”.

Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa, mutta tässä on suuri ristiriita toiveiden ja tekojen välillä, sillä alan ammatillista koulutusta ollaan ajamassa alas. Yhä useammassa oppilaitoksessa on esitetty Audiovisuaalisen viestinnän perustukintoon kohdistuvia leikkauksia, jokta merkitsee tutkintoja koskevien sopimusten lakkauttamista. Leikkausten kohdentamisen lähtökohtana on esitetty ammatillisen peruskoulutuksen työllistävyyden tilanne ja näkymät.

Työvoimatarpeen ennakointi av-alalla ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka ala on murroksessa ja perinteiset mediatalot vähentävät vaikituista työvoimaa, työvoimatarve ei suinkaan ole vähentynyt, vaan lisääntyy koko ajan. Yhä suurempi osa alan työntekijöistä työllistyy itsenäisesti freelancereina ja uudenlaisiin yhteisöllisiin työpaikkoihin.

"Uu­den työ­elä­män tut­ki­joi­den mie­les­tä Suo­mes­sa kan­nat­taa kes­kit­tyä te­ke­mään han­ka­lia ja mo­ni­mut­kai­sia asioi­ta, kos­ka niis­sä kil­pai­lu ei ole yh­tä ar­mo­ton­ta kuin ru­tii­ni­töis­sä. Hy­viä työ­paik­ko­ja on vas­te­des­kin, mut­ta mo­net ta­val­li­si­na töi­nä pi­det­tä­vät teh­tä­vät uh­kaa­vat ka­do­ta" (HS pääkirjoitus 1.12.2013).

Monille päättäjille on syntynyt harha media-alan töiden katoamisesta. Tarvitsee vaan katsoa ympärilleen, jättijulisteita, älypuhelintaan tai tablettiaan. Vain muutama vuosi sitten mobiilimediaa ei ollut. Ei se ole voinut tyhjästäkään syntyä. Jonkun on pitänyt rakentaa niihin myös palvelut ja sisällöt.

Pilvipalvelut, tallennetuotanto, pelituotanto, oppimateriaalituotanto, tulostus, digipainaminen, palvelujen siirtäminen verkkoon, lakisääteinen tiedon saavutettavuus ja av-arkistointi työllistävät yhä enemmän media-alan tekijöitä. Media-alan töiden lisääntyessä alan ammatillinen koulutus puuttuu jo yhä useammalta työntekijältä.

Uutta yrittäjyyttä ja työtä on syntynyt nimenomaan media-alan ympärille. Media-alalle asetetaan yhä enemmän odotuksia viedä Suomi uuteen nousuun. Yrittäjyys sisältyy vahvasti av-alaan ja vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään.

Av-alan perustutkinto johtaa nuoret av-alalle. Jos nousussa olevan alan sisääntulokoulutus lopetetaan mekitsee se maamme taloudelle syöksymistä yhä syvemmälle lamaan. Vetoan av-alan koulutuksen ja tutkintojen järjestäjiin miettimään uudestaan prioriteettejään ja avaamaan kasvavan väylän nuorisotakuun mukaiseen tutkintoon ja tulevaisuuden ammattiin.

Pekka Mölsä
Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan puheenjohtaja

Ei kommentteja: