sunnuntai 22. kesäkuuta 2014

Työelämälähtöisyys av-viestinnän perustutkinnossa

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa työelämälähtöisyys näkyy ns. kolmikannan lähtökohdista tutkintorakenteen, tutkintojen perusteiden, tutkintotilaisuuksien suunnittelussa, tutkintotilaisuuksien järjestämisessä ja tutkintosuoritusten arvioinnissa.

Näyttötutkintojärjestelmässä työnantajataho, työntekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakennetta kehitettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, tutkintotilaisuuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkintosuorituksia arvioitaessa. 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinnon perusteissa on määritelty ammattitaito työelämässä tarvittavina osaamisvaatimuksina. Tutkinnot rakentuvat osista, jotka vastaavat itsenäisiä työkokonaisuuksia.


Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. 

Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti.”

Lähde:
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteet /2010

Mitä av-alan tutkinnoissa merkitsee työelämälähtöisyys?

Ei kommentteja: