sunnuntai 29. kesäkuuta 2014

Av-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinot todellisessa työympäristössä

Audiovisuaalisen viestinnän ammattit- ja erikoisammattitutkinnon perusteissa ammattitaidon osoittamistavoista todetaan, että näyttöympäristönä pitää olla todellinen työympäristö.

”Näyttöympäristön tulee olla todellinen työympäristö ja näytöissä käytetyn tuotantotekniikan yleisesti ammattikäytössä olevaa. Näyttöjen tulee olla monipuolisia ja ne tulee toteuttaa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa.

Tutkinnon osan näyttönä toimivat alaan liittyvät keskeiset työtehtävät, työnäyteportfolio, kirjalliset tuotanto- tai toteutussuunnitelmat sekä niiden perustelut, toteutusraportit ja -analyysit.

Näytössä tulee arvioida samanaikaisesti sekä osaamisalan ammattilaiselta vaadittavaa ydinosaamista että tutkinnon suorittajan erityistaitoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkinnon suorittajan työtapoihin ja kykyihin arvioida työtään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.


Näyttöä täydennetään keskusteluin, joissa tarkennetaan ja täsmennetään tutkinnon suorittajan kykyjä kyseisellä ammattialueella. Tutkinnon suorittajan itsearviointia käytetään hyväksi arviointipäätöksiä tehtäessä.”

Lähteet:
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteet 2006

Mitä av-alan tutkinnoissa merkitsee työelämälähtöisyys?

Ei kommentteja: