torstai 21. lokakuuta 2010

Miksi tutkinnon järjestämislupakäytännöt vaihtelee?

Kysymys:
Tietääkö Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta, että tutkinnon järjestäjille myönnetään toistaiseksi voimassa olevat järjestämisluvat, joita sitten voidaan aina vuosittain päivittää joiltain osin, esim. arvioija, tms. asioissa. Miksi kuitenkin jotkin saavat määräaikaisen luvan ja toiset toistaiseksi olevan - ilman selkeitä perusteita sille, miksi käytäntö vaihtelee.

Vastaus:
Kysymys ei ole tutkinnon järjestämisluvasta vaan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän välisestä järjestämissopimuksesta.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan järjestämissopimukset voidaan tehdä määräaikaisiksi tai toistaiseksi voimassa oleviksi. Suositus on, että uudet sopimukset tehdään määräaikaisiksi. Silloin kun kysymys on vahan sopimuksen jatkamisesta se voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Järjestämissopimuskäytännöt vaihtelevat kuitenkin aloittain.

Kun kyseessä on ala, jolla kehitys on hidasta, myöskään tutkintoja tai sopimuksia ei tarvitse päivittää toimikausittain. Aikaansa seuraavat oppilaitokset ovat oma-alotteisesti purkaneet toistaiseksi voimassa olevan sopimuksensa voidakseen päivittää tutkintonsa ja hakeneet jatkossa määräaikaista sopimusta.

Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnalla on ollut tasa-arvoinen, selkeä ja perusteltu käytäntö: määräaikaisin sopimuksin on pyritty pitämään tutkinto ajan tasalla, kilpailukykyisenä ja laadukkaana. Av-alan nopean kehityksen vuoksi ei ole ollut tarvetta sitoa tulevia sopimusosapuolia vanhoin sopimuksin.

Vuosittaisia tarkistuksia ei ole tarvinnut tehdä, vaan sopimuksia on pyydetty päivittämään asiaperustein silloin kun tutkinnon perusteet tai järjestämisedellytykset on antaneet aihetta.

Ei kommentteja: