maanantai 25. lokakuuta 2010

Onko arvioijien kelpoisuus vielä voimassa?

Kysymys:
Olen laatimassa uutta AV-viestinnän ammattitutkinnon järjestämissopimusta. Pitääkö siihen laittaa mukaan uudet arvioijien CV:t, vai kelpaavatko vanhat. Tai pikemminkin onko jo hyväksyttyjen arvioijien kelpoisuus vielä voimassa uudenkin sopimuksen aikana? Voisitko lähettää nimiluettelon henkilöistä, jotka on hyväksytty meidän arvioijiksemme.

Vastaus:
Av-alalla ammattitaitovaatimukset muuttuvat nopeammin kuin tutkinto - mutta tämä ei tietenkään merkitse, etteikö myös arvioijen kelpoisuus vaatisi tarkistusta sopimuksia uudistettaessa.

Edellisen toimikunnan paperit on aieman toimikunnan sihteeri arkistoinut OPH:lle. Tietoturvasyistä uuden toimikunnan jäsenillä ei vanhan toimikunnan sopimuspapereita ole.

Järjestämissopimusten uusiminen ei ole muodollisuus, vaan kysymys on ammattitaidon ja tutkinnon järjestämisvalmiuksien ylläpidosta ja ajanmukaisuudesta (Opettajaltakin vaaditaan vuosittaista koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi). Euro-cv:t pitää luonnollisesti päivittää sopimuksen liitteeksi.

Oppilaitoksen tulee arkistoida sopimuksensa OPH:n arkistointiohjeitten mukaan.

Ei kommentteja: