maanantai 21. lokakuuta 2013

Arvioija roolissa

Voiko yksi arvioija toimia kahdessa roolissa eri tutkintotilaisuuksissa? Meillä on uusia arvioijia tulossa, jotka ansioluettelonsa perusteella voivat toimia sekä työntekijän että työnantajan roolissa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään useampia eli saman henkilön rooli voisi vaihtua tutkintotilaisuudesta toiseen. Voinko siis merkitä esitykseen saman nimen kahden eri roolin alle?

1. Arvioija voi edustaa vain yhtä osapuolta

2. Jos arvioija on jo hyväksytty, ei häntä tarvitse hyväksyttää uudestaan ellei taho, jota hän edustaa muutu.

3. Kouluttaja, koulutuksen suunnittelija ja tutkintovastaava voivat olla jäävejä toimimaan arvioijina*.

4. Parempi, että arvioijia on varalla riittävästi, jottei tule pulaa jäävittömistä arvioijista.

*) Jääviys on laajan tulkinnan mukaan subjektiivinen kokemus. Jopa epäilys jääviydestä voi merkitä esteellisyyttä. Kouluttaja, koulutuksen suunnittelija ja tutkintovastaava ovat jäävejä toimimaan arvioijina esimerkiksi siinä tapauksessa, että ovat osallistuneet tutkinnon suorittajan koulutukseen arvioitavan tukinnon suorituksen osalta.

Ei kommentteja: