torstai 17. lokakuuta 2013

Keskustelua arviointiesityksistä

Jotkut yhteistyökumppanit ovat arvelleet, että tutkintotoimikunta haluaa mahdollisimman paljon erilaisia lomakkeita. Jokaisella oppilaitoksella on omat lomaketarpeensa, mutta tutkintotoimikuntaa ei kiinnosta lomakkeet lomakkeiden takia. Näyttää siltä, että joissakin oppilaitoksissa täytetään lomakkeita miettimättä sen enempää niiden funktiota. Informaatiota kerätään, mutta mihin?

Tutkintotoimikunta tarvitsee vain tutkintosuoritusten arvioimisen kannalta välttämättömät lomakkeet – ei lomakkeita lomakkeiden vuoksi. Tutkinnon osien arviointiin riittää yksi tiivis henkilökohtaistettu arviointiesityslomake. Tutkinnon koontiin tarvitan toinen lomake, jossa voi olla koottuna myös muut samaan aikaan tukintoa suorittavat.

Millainen on hyvä arviointiesitys? Lomakkeet, jotka on laadittu täytettäväksi tukintotilaisuudessa välittävät usein vain numeroita tai hirarkista sterotyyppistä informaatiota ilman konkretiaa. Todellinen tilanne välittyy näistä varsin puutteellisesti. Tutkintotoimikunnalle, joka ei ole näkemässä tilannetta tämä kertoo tutkinnon suorittajan ammattitaidosta ja itse tukintosuorituksesta varsin vähän. Arvionnin kannalta tämä jää vain abstraktiksi informaatioksi ja numeroluetteloksi, joka voidaan liimata mihin tahansa suoritukseen ilman että konkreettista tietoa itse tutkintotilanteesta välittyy. Konkretia oikeaan työtehtävään puuttuu.

Hyvä arviointiesitys on aidosti henkilökohtainen

Seuraavassa esitellään vielä asiat, jotka tulee arviointiesityksestä näkyä:

1) Esitellään tukintoon hakeutumisen henkilökohtaistaminen yksilöllisesti perustellen.

2) Esitellään lyhyesti suunnitelma miten tutkinto on sovittu suoritettavaksi. Erityisiä tukitoimia ei toki kaikki tarvitse, mutta kaikki tutkintosuoritukset suunnitellan lähtien yksilön elämänsä aikana hankkimasta henkilöhohtaisesta osaamisesta. Kaikkien meidän polku on yksilöllinen ja henkilökohtainen. Ei edes identtisillä kaksosilla ole samanlaista polkua ;) Kaikkiin tukinnon suorittajiin sovelletaan siis henkilökohtaistamista (mahdollisine sovittuine tukitoimineen). Henkilökohtaistaminehan voi tarkoittaa myös sitä, että ammattitaito on hankittu tai hankitaan koulutuksen sijasta työelämässä. On toimittu asetusten vastaisesti, jos sanotaan, "ei tarvitse henkilökohtaistamista". Kaikki tarvisemme sitä halusimme sitä tai emme ;)

Arviointiesitys tehdään tukinnonosittain

3) Kuvaillaan selkeästi tutkinnon osan suorittaminen. Kerrotaan mistä suoritteista tukinnon osa koostuu. Arviointiesityksessä on yksilöitävä ja kuviltava lyhyesti myös itse tuotanto, ja työprosessit joista tutkintosuoritus koostuu. Mikä on se tuotantoprojekti ja tuotannon osa jossa tutkinto suoritetaan ja yksilöity työsuoritus, jota arviointi koskee. 

4) Tutkinnon suorittajan itsearviointi ja palaute on tukintotoimikunnalle erittäin tärkeä (Myös omaa toimintaa kehittävälle tukinnonjärjestäjälle)

Arviointipöytäkirja arviointiesityksenä

Tiivis, selkeä arviointipöytäkirja toimii myös arviointiesityksenä. Erillistä arviointiesitystä ei tarvita. Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan siis arviointiesitys, jossa näkyy koko prosessi 1- 4. Tähän riittää siis yksi lomake, joka sisältää myös arviointiesityksen.

Arviointien yhteenvetoa käytetään tukinnon kokoamiseen 

Arviointien yhteenveto on lomake, jossa on koottu yhteen valmis tutkinto erillisistä tutkinnon osista. Samalla lomakkella voi olla useampia samaan aikaan tukinnon tai tukinnon osan suorittavia. Koontilomake selkeyttää koko tutkinnon koontia. Tutkinnon osathan saattaa koostua eri aikoihin suoritetuista osista, joita voidaan hyväksilukea tai ottaa myös rinnakkaisaloilta.


Ei kommentteja: