keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Järjestämissuunnitelmasta tutkinnon arviointiin


Jokaisen tukinnon järjestämissuunnitelma on yksilöllinen ja oppilaitoskohtainen. Opetushallituksella on omat yleisohjeensa, mutta kullakin alalla on omat vaatimuksensa. Viime aikoina on yritetty kehitellä yleisiä ja yhteisiä sähköisiä arviointiesityslomakkeita, jotka sopisivat kaikille aloille. Jotta siihen päästäisiin, pitää lomakkeissa olla riittävästi väljyyttä, jotta eri alojen vaatimukset tulee huomioitua.

Tärkeintä on se, kuinka lomakkeet täytetään. Vaikka olisi kuinka hyvät lomakkeet, ne voidaan täyttää monella eri tavalla. Eräs oppilaitos halusi täydentää tukintovalikoimaansa, mutta lopulta se kaatui lomakkeistoon. Tutkintojen täydentäminen olisi vaatinut uusien lomakkeiden suunnittelun, johon tällä oppilaitoksella ei riittänyt voimavaroja.

Koko henkilökohtaistamissuunnitelmaa ei arviointiesityksessä tarvita. Tutkinnon suorittamisen kannalta tärkeää on se mikä liittyy ammatilliseen kehittymiseen (cv:ssäkin mainitaan vain tulevan tehtävän kannalta oleellisin). Sähköisessä lomakkeessa on se hyvä puoli, ettei tarvitse toistaa kaikkea, vaan liitetään arviointiesitykseen vain tarpeellinen, kuten kuvaus lähtötasosta ja suunniteltu polku ammattitaidon päivittämiseksi tutkintoa varten.


Tukintovaatimukset tulevat tietenkin tukinnon perusteista. Arvioijat vertaavat valmista suoritusta tukinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteita ei tarvitse toistaa arvioinnissa, vaan referoida suoritusta niissä mainittuihiin arvioinnin kohteisiin kuinka työ on todellisuudessa sujunut. Tutkintovaatimukset eivät tietenkään voi olla tehtäväksiantona tai kuvauksena tukintosuorituksesta. 

Perustukintoja suoritetaan yhä enemmän todellisissa työelämän tilanteissa. Suoritus voi olla simuloitukin, mutta tehtäväksianto ei voi olla mikään koe tai testi, vaan sen täytyy olla asiakastyö työelämän mallin mukaan. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoille annetaan mahdollisimman todellinen projekti toteutettavaksi. Ihanteellista olisi, tutkintotehtävänä olisi asiakastyö. Arvioinnissa tutkintosuoritus kuvaillaan, miten työ tutkinnon perusteiden mukaan todellisuudessa sujui.  Sitten arvioidaan arvioidaan lopputulosta työelämän (asiakkaan) vaatimusten mukaisesti. Ja tehdään vielä itsearviointi.

Ei kommentteja: